Frigivande av medicinska journaler

*NY!* Detta formulär ger dig nu möjlighet att begära att FCHC lämnar ut journaler ELLER att FCHC begär att andra medicinska institutioner lämnar ut journaler till FCHC. Det finns utan kostnad att begära att FCHC be andra medicinska institutioner om dina journaler för din räkning.

OBS OM DU BEGÄR FCHC, SKICKA DINA MEDICINSKA PERSONER TILL DIG: Falls Church Healthcare Center, enligt Virginia Code (8.01-413), kan ta ut en kopieringsavgift på upp till 0.50 USD per sida (för högst 50 sidor) utöver en sökning på 20.00 USD och expeditionsavgift. Du kommer att få besked om vad avgiften för att tillhandahålla din journal blir. Betalning kan göras via telefon med kredit-/betalkort eller med kontanter eller kredit-/betalkort om du hämtar dina register på centret.

Falls Church Healthcare Center kommer inte e-postpatient register.

När du skickar patientjournaler via post kommer Falls Church Healthcare Center att ta ut en extra avgift på 7.95 USD och skicka posterna via Priority Mail.

För ytterligare frågor angående utgivning av medicinska journaler, vänligen ring oss på 703-532-2500 eller e-post medical-records@fallschurchhealthcare.com .